Budget 2022

Forhandlingerne om det kommende budget for 2022 er så småt gået i gang. Hvor vil vi sætte ind, hvad vil vi prioritere? Der er rigtig mange steder der kunne trænge til en...

Kulturmetropolen

Kulturmetropolens politiske formand Sengül Deniz, Ishøj Kommune. Med udgangspunkt i den hidtidige indsats i Kulturmetropolen arbejder vi videre med at sætte borgeren i centrum for de fælles indsatser, og for at borgerne...

Om aktivitetscentret på Kærbo

Et kvalitativt ældreliv skabes  gennem gode fællesskaber og ved at kunne deltage i forskellige kulturelle aktiviteter, samt ved at kunne bygge bro og skabe relationer mellem ældre i forskellige livsituationer. Mange undersøgelser...