Ishøj, et godt sted at leve!

ISHØJLISTEN – er LOKAL POLITIK som er LOKAL FORANKRET

Vi er en tværpolitisk liste der stiller op til kommunalvalget 2021, fordi vi tror på, at en bred lokalpolitisk forankring bedst kan sikre, at Ishøj bliver ved med at være et godt sted at leve.

Ishøjlisten er uafhængig af landspolitiske partier og derfor kan vi:
·      Koncentrere os om lokale spørgsmål
·      Samarbejde bredt uden hensyntagen til landspolitiske konflikter.
·      Frit gå efter det, som borgerne oplever, er bedst for Ishøj

Medinddragelse – Medbestemmelse – Medborgerskab

3 ord som er vigtige i forståelsen, for den måde vi vil drive politik på. For det er alene igennem de gode fællesskaber, vi skaber det Ishøj, vi alle gerne vil leve i.

ISHØJLISTEN vil demokratiet derfor er det også helt naturligt, at vi stiller op sideordnet til kommunevalget.

Se Ishøjlistens vedtægter her

Se referatet fra den stiftende generalforsamling her