Social og Sundhed

Social- og Sundhedspolitik

Mange af de tilbud vi som velfærdssamfund stiller til rådighed for borgerene, har sit afsæt inden for social og sundhedsområdet, derfor ønsker vi fortsat, at vores social- og sundhedspolitik tager et naturligt afsæt i en forebyggende, sundhedsfremmende og opsøgende indsats.

For os er det vigtigt, at opmærksomheden på Sundhed og trivsel starter allerede i dagpleje, børnehave og i skolen.

Vi har som samfund ikke kun en forpligtigelse til at hjælpe og støtte dem, der ikke selv er i stand til at klare sig, vi skal også have fokus på dem der er i risiko for at kunne havne i en sårbar situation.

Vi er overbevist om, at den bedste social- og sundhedspolitiske indsats opnås bedst ved at være i tæt kontakt med andre demokratiske fora som patientforeninger, handicaporganisationer, pårørendegrupper, brugerråd og andre faglige organisationer/foreninger.

Social værdighed skal fremadrettet være et bærende tema – Vi skal se mennesket før udfordringerne.

Nogle af fokusområderne bør være:

  • Sikre en bedre overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.
  • Ensomhed bland både børn, unge og ældre.
  • Unge med handicap skal have bedre mulighed for uddannelse.
  • Fokus på jobmuligheder for borger med særlige behov.
  • Borger der lever et liv med psykiske problemer eller en sindslidelse
  • Unge og misbrug.
  • Vores ældre medborgere, som efter et langt liv får behov for støtte.

For at vi som kommune fremadrettet skal kunne håndtere den behovsudvikling vi oplever inden for området, kræver det, at vi styrker kompetencerne for vores personale på alle niveauer. Fremtiden vil kræve høj faglighed og en vis grad af specialisering, således at vi fortsat kan fastholde trygheden i, og tilliden til, den indsats der iværksættes.

Generelt vil Ishøjlisten prioritere indsatsen til gavn for de svageste – Ishøj Kommunes velfærdspolitik skal altid kunne tåle at blive målt på den måde, vi behandler vores mest sårbare og udfordrede borger på.