Ung i Ishøj

Flere boligmuligheder for de unge

I Ishøj bor vi på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel. Som studerende, færdiguddannet eller ung i 20’erne er det i nogle tilfælde umuligt at starte et liv op selvstændigt og ansvarligt. Vi oplever at vi desværre mister de unge, grundet den lange venteliste til almene boliger og generelt mangel på boligmuligheder. Derfor skal der tænkes anderledes når det gælder nye boligbyggerier. Eksempelvis andelslejligheder hvor unge har forkøbsret. Ishøj skal være en by der tiltrækker de unge, en by de unge har lyst til at flytte til og en by der tager imod dem med åbne arme.
 

Socialrådgiver tilknytning på byens skoler

Alle har brug for en sparingspartner. Det gælder også børn, unge og skolernes medarbejdere.
Der er behov for en socialrådgiver ordning på skolerne, der kan medvirke som professionel og faglært sparingspartner, så vi kan nå at forebygge eksklusion af børn og unge med særlige forudsætninger, behov eller særlige talenter. Lærer og pædagoger skal ikke stå alene, når de mistænker et barns mistrivsel, udsættelse for omsorgsvigt eller socialkontrol. Dette kan være med til at fremme børn og unges udvikling, både på et socialt, men også på et personligt plan.
 

Unges inddragelse i lokalområdet

TILLID ER GRUNDLAGET for vores samfund, men forudsætningen for tillid er endnu vigtigere.
Ishøjs unge brænder for deres lokalområde, men dog er det begrænset hvor meget de inddrager sig. Det er svært for en enkelt boligforening at skabe store forandringer alene. Derfor må vi skabe et samarbejde på tværs af kommunen, hvor vi inddrager boligforeningerne, så vi kan få handlet på de fælles udfordringer. Udfordringer, som vores unge og vores andre medborgere dagligt oplever konsekvenserne af. I ishøj mangler vi trygge og rummelige fællesskaber for unge både under og over 18 år i boligforeningerne. Disse fællesskaber skal være med til at få de unge inddraget og blive hørt i deres lokalområde, samt skabe tillid til de unge medborgere i kommunen.
 

Lære- og elevpladser i samarbejde med erhvervslivet

Det er ikke altid let for de unge at få en lære- eller elevplads der skal til for at færdiggøre deres uddannelsesforløb og ingen unge skal være nødsaget til, at droppe deres drømme uddannelse grundet sådanne omstændigheder. Derfor skal vi i Ishøj kommune i samarbejde med Job og Erhverv være bedre til at løfte et uddannelsesansvar og dermed også være bedre til, at udbyde et nødvendigt antal af praktikpladser til de unge i kommunen. Dette skal ske i samarbejde med byens erhvervsliv, samt de mange forskellige virksomheder.

Årlig iværksætter dag

Går du og drømmer om at blive iværksætter, så tøv ej. I Ishøj har vi mange unge med talenter og alle talentfulde unge skal have lige muligheder for at blive set og hørt.
Ishøjlisten vil have, at der skal afholdes en årlig iværksætter dag med udgangspunkt i, at få byens talentfulde unge til ”shine”. Det er sådan, at vi i Ishøj har gratis tilbud til dig, der går med overvejelserne om at blive selvstænding eller allerede har startet din egen virksomhed. Til den årlige iværksætter dag vil der være en fremvisning af de ungesiværksætteri, sparingsarrangement, samt vejledning fra profesionelle om, hvordan de kan komme videre herfra.