Kultur og Fritid

Kultur og Fritidspolitik:

I Ishøj har vi et fantastisk kultur- og fritidsliv i samarbejde med vores borgere. Kulturen har været under udvikling med bl.a. vores kulturpolitik, frivillige foreninger, ARKEN og andre kulturinstitutioner. Vi vil i Ishøj-listen fortsætte med at udbygge og udvikle vores kultur- og fritidsliv ved at inddrage og samarbejde med vores medborgere.

Ishøj-listen vil arbejde på, at vores børn og unge igennem kulturen får livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt, ved at målrette kulturelle tilbud og aktiviteter gennem vores kulturinstitutioner og samarbejde med foreningslivet. Ishøj-listen vil forbedre mulighederne for borgernes sociale og mentale trivsel, og derigennem motivere dem til at møde udfordringerne om en sundere og bedre hverdag.

At skabe et kulturrigt fritidsliv i Ishøj

Vi skal sikre gode og oplevelsesrige kulturoplevelser, der kan bidrage til et godt liv i Ishøj for alle aldre. Samtidig skal vi sikre mulighederne for, at unge og voksne kan deltage aktivt i de kreative og skabende processer, der kan bidrage til udviklingen af et godt forenings- og fritidsliv i Ishøj.

Et sundt forenings- og motionsrigt Ishøj

Vi skal fortsat udvikle de aktiviteter i Ishøj, der sikrer alle aldre et godt velvære. Samtidig skal vi værdsætte de frivilliges indsats indenfor alle områder.

Erfaringerne peger på, at kulturen er med til at give alle aldersgrupper livsglæde og følelsen af, at være en del af fællesskabet. Kultur og bevægelse er med til at øge borgernes følelse af fællesskab, livskvalitet og kan forebygge mange helbredsudfordringer.

Kunsten skal integreres i hverdagslivet

Hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt og fortsætter med at skabe Danmark, kan vi risikere at miste vores fælles kulturelle forankring. Derfor er det vigtigt, at vi tager kunsten samt kulturen og foreningslivet til os, og giver det gode forhold. Det er kunsten og kulturarven der gør samfundet levende.