Ældre, omsorg og pleje

Ældre

Alle medborgere i Ishøj skal trygt kunne gå den tredje alder i møde.
Vores ældre skal kunne mærke, at de bor i en kommune, hvor de sikres mulighed for at leve et aktivt og indholdsrigt liv – et ligeværdigt liv med andre og iblandt andre.

Ældreomsorg gælder ikke blot om at sikre ældres basale behov, men at give den nødvendige støtte, så deres hverdag får individuel kvalitet. Derfor er det også vigtigt, at vi som kommune understøtter de mange fritids- og foreningstilbud, som retter sig mod de ældre.

Samarbejdet med lokale foreninger og kulturtilbud, som bl.a. vores lokale aktivitetscenter skal styrkes, og vi skal også sikre den nødvendige transportmulighed, så ældre i hele Ishøj Kommune kan gøre brug af de mange aktiviteter, som giver mulighed for at være aktiv hele livet igennem.

Det er for os vigtigt, at den kommunale ældreomsorg ikke kun udmøntes gennem en nødvendig pleje.
Vi skal ligeledes som kommune være rigtig god til at holde hånden under de ældre medborgere, som ikke længere er i stand til at håndtere den digitale udvikling i en moderne kommune.

Omsorg og pleje

Den omsorg og pleje der skal tilbydes vores ældre medborger, skal tilrettelæges så den støtter hjælp til selvhjælp, samvær og samspil med andre.
De mest svækkede og sårbare ældre med særlige behov bør selvfølgelig prioriteres højest.

Omsorgs- og plejearbejdet skal, inden for de givende rammer og med god faglighed, tilbydes den enkelte som en nuanceret og behovsorienteret pleje og omsorg.
Vi vil arbejde for, at hjemmeplejen er normeret, så der er tid til såvel fysisk pleje som mental omsorg. Det er ligeledes vigtigt for os, at vi sikrer, at normeringerne giver mulighed for en tryg omsorg og pleje på lige vilkår uanset hvor i kommunen man bor.

Det er et vigtigt indsatsområde at sikre lige adgang til vores velfungerende aktivitetscenter med henblik på at fremme netværk, fællesskab og selvhjulpenhed – som også er den bedste måde at forebygge ensomhed og sygdom på.

Et vigtigt fokusområde er, relateret til en nærværende omsorg for vores sårbare ældre, at vi hele tiden bliver bedre til at holde hånden under de pårørende, så vi ikke lader dem i stikken når deres nære og kære bliver skrøbelige og mister sine grundlæggende færdigheder.
Vi ser det som en styrke i hele arbejdet med omsorg og pleje at det sker i samarbejde, ikke blot med den ældre, men i høj grad også med pårørende, seniorråd, plejehjemsbestyrelser og klageråd m.m.