Kulturmetropolen

Kulturmetropolens politiske formand Sengül Deniz, Ishøj Kommune.

Med udgangspunkt i den hidtidige indsats i Kulturmetropolen arbejder vi videre med at sætte borgeren i centrum for de fælles indsatser, og for at borgerne skal mærke effekten af at være med i et markant, tværkommunalt kultursamarbejde. Igen vil musik og ungekultur være i højsædet med nye tilgange og indgangsvikler. Vi fastholder samtidig det nye indsatsområde i Kulturmetropolen – Et bedre liv med kultur – hvor vi arbejder for at øge borgernes livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt gennem kulturelle tilbud og aktiviteter. Det opererer således i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Læs mere om Et bedre liv med kultur her.

Nøgleord i Kulturmetropolens vision er netop livskvalitet og udvikling. De tilbud, vi udvikler på tværs af kommunerne, skal være med til at øge borgernes livskvalitet, ud fra en overbevisning om at deltagelse i og oplevelse af kunst og kultur er med til at danne grundlaget for meningsfulde liv, uanset baggrund, alder eller social status. I kraft af det fokus Kulturmetropolen har i sine indsatsområder, kan vi både styrke fællesskaberne for de allerede aktive kulturbrugere- og skabere via musikindsatsen, men også række ud til nye målgrupper ved at fokusere på andre kulturelle genrer som f.eks. billedkunst, lyrik i ungeindsatsen og samarbejde med andre sektorer og civilsamfundsorganisationer i kultur og sundhedsindsatsen.

I Kulturmetropolen vil vi styrke, videreudvikle og forny det tværkommunale samarbejde mellem de ni kommuner, der gør at vi kan løfte mere sammen, end vi kan hver for sig.

Vi glæder os til at vise jer, hvad der skal ske de næste fire år. Så følg endelig godt med på vores sociale medier, her på vores hjemmeside eller i dit lokalområde, hvis du bor i en af vores ni kommuner.

Kulturaftalen for Kulturmetropolen 2021-2024 er underskrevet af Albertslund Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Ishøj Kommune, Køge Kommune, Roskilde Kommune og Rødovre Kommune.