Ishøjlisten kræver, at det ikke medfører, at egne borgere forvises fra kommunen.

Den diskriminerende “parallelsamfund-lov” vedtaget af Socialdemokraterne, Venstre, DF, SF, KF og LA kommer til at ramme Ishøjs borgere med “ikke-vestlig baggrund” samt vores udsatte borgere.

Fremover kan der ikke tildeles boliger til Ishøjs borgere uden for EØS, EU og Schweiz. Det betyder, at Ishøjs borgere med rødder i Pakistan, Tyrkiet, Marokko, Albanien, Montenegro og Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Afrika ikke får tildelt en bolig i Vejleåparken, uanset indkomst eller født i landet. Vejleåparken bliver et lukket land for dem og deres familier.

Dette vil også få nogle mærkbare konsekvenser på dagtilbuds- og skoleområdet i Vejleåparkens distrikt.

Det gælder også syge, handicappede, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, der netop har brug for samfundets hjælpende hånd, får heller ikke tildelt en bolig.

De andre boligafdelinger bliver nok også et “lukket land” for at holde andelen af “ikke-vestlig baggrund” og ressourcesvage nede. Dette betyder, chancerne for at leje en bolig får meget lange udsigter for dem, der bliver ramt.

Vi har en beboersammensætning på ca. 43 %. I fremtiden bliver det et stort problem for alle landets borgere med ikke-vestlig baggrund, takket være de nævnte partier.

Med venlig hilsen

Seyit Ahmet Özkan

Ishøjlisten