Alija Ganic

Kære Ishøjborger

Ishøj er kendt som den grønne port til København, og som en kulturrig og mangfoldig by. Det er noget vi skal kunne være stolte af.

Jeg hedder Alija Ganic og er forholdsvis ny borger i Ishøj, hvor jeg også arbejder som inklusionsvejleder og pædagog på 4. år. Nogle af jer kender mig måske fra folkeskoleområdet, og nogle af jer har måske set mig i Kulturium, hvor jeg arbejder i weekenderne.

Jeg stiller op for Ishøjlisten til kommunalvalget 2021.

Lidt om mig:

Jeg er 32 år gammel, kom til Danmark som flygtning fra Bosnien i 1992, og har haft min opvækst i Køge. Efter min studentereksamen og værnepligtperiode er jeg blevet uddannet som pædagog, og har efterfølgende arbejdet inden for børn- og unge området i Roskilde samt Randers kommune.

Jeg har jeg boet og levet i både den østlige og vestlige del af Danmark, og har under min uddannelse som pædagog også haft en udlandspraktik periode i Bosnien-Hercegovina.

Jeg bruger en del af min fritid som medlem af Ishøjlisten på, at videndele min arbejdserfaring fra børn- og unge området, ældreområdet, samt kulturområdet, med mine politiske kolleger.

Ellers går min fritid på at holde mig aktiv og i bevægelse.

Jeg elsker de skønne muligheder vi har for at komme tæt på naturen i Ishøj, hvilket jeg benytter mig af ved at gå ture.

Nogle af jer kender mig måske også fra Ishøj IF, hvor jeg spiller lidt hyggebold.

Jeg bruger selvfølgelig også tid sammen med min kæreste og familie, hvor jeg ofte besøger mine forældre og lillebror. Desuden bruger jeg også tid på at efteruddanne mig inden for mit arbejdsfelt.

Hvorfor vælger jeg at stille op?

Jeg vælger at stille op fordi jeg ønsker at engagere mig i lokalpolitik.

Jeg vil gerne via mine erfaringer fra arbejdslivet, mine kompetencer, og min pragmatiske og konstruktive tilgang, være med til at gøre Ishøj Kommune til en kommune hvor alle borgere, uanset alder, køn, hudfarve, trosretning, etnicitet eller nationalitet, får de bedste muligheder for at trives, og får muligheder for at få medindflydelse i de lokale beslutninger der tages for vores kommune.

Jeg vil ganske enkelt gerne være med til at gøre en positiv forskel i kommunen.

Jeg vil gerne være der for Ishøjs borgere, og jeg vil gerne værne om den natur vi har i Ishøj, også når det kommer til politik og politiske beslutninger.

Jeg er særligt optaget af klima og miljø området, hvor jeg har følgende mærkesager:

– Vi skal værne om naturen og fremme vores biodiversitet samt bæredygtighed ved at:

-Give plads til naturen.

-Plante flere vilde blomster, bærbuske og frugttræer i kommunen.

-Have gode stisystemer der motiverer til bevægelse og udeliv i naturen, og derigennem også være med til at fremme den generelle borgersundhed, samt vække folks interesse for naturen.

-Have smart affaldssortering.

-Få vores folkeskoleelever tættere på naturen, ved at give bedre muligheder for ude-undervisning med to voksne.

-Skabe vertikal grøn beplantning i urbaniserede områder, og derigennem også gøre byen smukkere.

-Have fokus på grøn omstilling og klimatilpasse Ishøj, så vi forbereder os mod fremtidige ekstreme vejrforhold, stigende vandstand, og skybrud.

Vi skal lære at leve i balance med naturen.

Endvidere er det vigtigt for mig at Ishøj kommune har:

Udvikling på børn-og unge området, herunder sikrer gode rammer og muligheder for alle børn og unge. Alle børn fortjener at få en god start på livet, hvilket vi som kommune har pligt til at sikre.

Børn og unge skal have gode deltagelses muligheder for at blive inkluderet i de positive sociale fællesskaber og læringsfællesskaber der er i Ishøj. Unge skal have gode muligheder for at få hjælp til at komme ind på fritidsjob området. Psykisk sårbare børn og unge skal have gode muligheder for hurtig hjælp.

Optimering af vores ældre område. Vi skal som kommune sikre at alle ældre får et meningsfyldt og værdigt ældre liv. Vi skal kunne være stolte af den måde vi behandler vores ældre borgere på.

Jeg håber at overstående har givet dig et indblik i hvem jeg er, og hvad jeg vil kæmpe for i Ishøj Kommune. Hvis du er blevet nysgerrig på at vide mere, så er du velkommen til at møde mig.

De bedste hilsner Alija Ganic

Du kan skrive til Alija på E-mail: aga@ishojlisten.dk

Facebook.