Steen Skovhus

Jeg hedder Steen Skovhus.

Jeg er opvokset i Ishøj, på Lokesvej, hvor mine forældre byggede hus i 1963. Jeg gik på Ishøj Centralskole, hvorfra jeg tog min realeksamen i 1974.
Foreningslivet har altid været en central del af mit liv.  Lige siden jeg i 1963 blev medlem af Torslunde-Ishøj Idrætsforening, har jeg været medlem af en Ishøj forening.
Jeg er stadig en del af foreningslivet i Ishøj bl.a. som formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening på 8.år.

Der er primært 3 områder, jeg vil nævne, områder som har min specielle bevågenhed:   Den kommunale sammenhængskraft, foreningslivet og det sociale område – ældre- og det specialiseret område.

Sammenhængskraften i vores kommune er vigtig.
– Vi skal være os bevist, at Ishøj er en mangekulturel kommune, som består af langt mere end det, vi ser rund om Ishøj Bycenter.
Ishøj Kommune har et bycentrum med mange almennyttige boliger, 3 landsbyer, fredede herregårdsjorde, fredede strandenge, gammel skov såvel som flere nye områder med skovrejsning, strand, sø, og store landbrugsområder.
Hvis ikke vi anerkender vores mangfoldighed og drager nytte af alle Kommunens forskellige områder, og dem der bor der, risikere vi at kommunen knækker midt over, hvilket vil være en katastrofe.

Foreningslivet.
– Det frivillige foreningsliv er vigtigt af flere grunde. I idrætsforeningerne er det f.eks. de unge voksne der tager imod og træner dem der er yngre. Det er også dem der introducerer dem for alle demokratiets små facetter, gennem medlemskab, fællesskab, generalforsamling mv. De giver ansvaret videre og skubber på, så det pludselig er næste generation, der er de unge voksne, som tager sig af dem der er nu, er yngre – det er er en del af det man kalder dannelse.
Foreningen er også vigtig for vores almene sociale liv, her skabes sammenhold og livskvalitet, her opstår fælleskaber som også kan støtte på vores ældre dage.
Det er vigtigt, at vi som kommune gør alt, det vi kan, for at støtte og facilitere et aktivt foreningsliv, da det giver kvalitet i alle livets faser.

Social og Sundhedsområdet, specielt ældreområdet og den særlige sociale indsats.
– Et samfund er ikke bedre end dets evne til at tage sig af sine svage og sårbare medborgere. Kim Larsen, hele Danmarks national skjald, sagde “hvad skal vi med et samfund, hvis det ikke er til for at tage sig af de svageste, de rige skal nok klare sig”. Det gælder selvfølgelig også her i Ishøj.
Det er de ældre generationer, der har sørget for, at vi der er yngre, er i stand til at tage vare på os selv og hinanden, så hvorfor skal vi ikke vise, at vi også er i stand til at yde dem et værdigt ældreliv?
Og når det gælder de sårbare i alle aldre, hvilket problem de end måtte have, så er det vores pligt at sørge for, at også de kan tage del af samfundet på en respektabel og værdig måde.

Alle der bor i Ishøj Kommune er ishøjborger. For alle ishøjborger skal Ishøj være et godt sted at leve.
Brug din stemme til kommunalvalget – stem personligt på Steen Skovhus – Ishøjlisten

I kan se mere på www.steenskovhus.dk
https://www.facebook.com/steen.skovhus

Eller kontakte mig på:
Tlf.: 30 564 364
E-mail: sk@steenskovhus.dk