Seyit Ahmet Özkan

Jeg hedder Seyit Ahmet Özkan, 56 år, gift, har 4 børn, tre piger og en dreng, hvor to af dem er uddannet pædagoger og to af dem er uddannet farmaceuter. Derudover har jeg 9 dejlige børnebørn som jeg og min bedre halvdel har skønne stunder sammen med. Siden 1999, til dagligt, arbejder jeg hos Folketingets Ombudsmand som IT-enhedsleder.

Jeg har været aktiv i politik siden 1989 og blev medlem af byrådet første gang i 1993. Årene går stærkt og kommunalvalget ”KV 2021” nærmer sig med hastige skridt. Efter 4 års pause er jeg nu parat til at tage fat på byrådsarbejdet igen.

Min livsfilosofi har altid været, at der skal tilstræbes, så alle mennesker får rettigheder og muligheder. Specielt de svage grupper der ikke magter at råbe højt og har ringe muligheder for at kæmpe for deres rettigheder. Der skal tages hensyn til, at mennesker kan være forskellige. Byrådet og medborgerne skal derfor tilsammen skabe et sundt og bæredygtigt lokalsamfund til gavn for alle.

I mange år som medlem af byrådet har jeg været med til at præge kommunens udvikling. Af denne årsag stiller jeg op til byrådet igen for at gøre forskel i kommunalpolitikken. Det er byrådet, der sætter rammerne og målene for kommunens udvikling, hvilket har stor betydning for borgernes dagligdag.

Jeg kan nævne følgende som f.eks. sundhed, tryg by, klimatilpasning, trafikale forhold, kultur og fritidsfaciliteter, børneinstitutioner, folkeskole, erhvervslivet, vedligeholdelse af grønne områder, ældreplejen, indkøbsmuligheder og strandparken, som er meget vigtigt for vores daglige trivsel og livskvalitet.

Jeg føler et stort ansvar i forhold til byens udvikling og borgernes daglige trivsel. Vi er en dejlig grøn by, med mange forskellige nationaliteter, men vi er samtidig også en by med gode erfaringer i forhold til at leve i fællesskab og harmoni med hinanden, som vi skal holde fast i. Et godt sted at leve skabes gennem gode fællesskaber.

Det kommende byrådsvalg og denne sammensætning bliver uden tvivl mere spændende end de foregående perioder. Ishøjlistens mål er at skabe tværpolitisk samarbejde, dette er nødvendigt for at skabe et stabilt byråd, der uden tvivl vil favne bredt.

Det er ingen hemmelighed, at vi har dannet en tværpolitisk liste ”Ishøjlisten” med erfarende politiker og lokal engagerede kandidater som brænder for byens ve og vel, hvorfor jeg har valgt at være en del af det.

Ishøjlisten bruger sideordnet opstilling, opstillingsformen prioriterer ikke kandidaterne. Det er derfor vælgernes personlige stemmer, som bestemmer, hvem der bliver valgt ind i byrådet.

Stem personligt på mig til KV 2021.

Med venlig hilsen

Seyit Ahmet Özkan

Du kan skrive til Seyit på E-mail: seyit@ishojlisten.dk