Milishia Moradi

JEG STILLER OP TIL KOMMUNALVALGET I ISHØJ KOMMUNE!

Kære medborgere

Mit navn er Milishia og jeg er 23 år gammel. Jeg er uddannet softwareingeniør og derudover arbejder jeg som gymnastikinstruktør i Ishøj Gymnastikforening. Jeg har hele mit liv boet i Ishøj kommune og derfor er du måske stødt på mig før. Måske i forbindelse med mit ungerådsarbejde, til gymnastik, til fodbold eller på anden vis.

Jeg har altid været meget optaget af, at gøre en forskel i mit lokalmiljø. Mit politiske engagement tog sin start i folkeskolen, da jeg på Vejlebroskolen blev elevrådsforkvinde. I 2013 blev jeg medlem af Ishøj Ungeråd, hvor jeg i 2019 blev ungerådsforkvinde. I den forbindelse har jeg deltaget til møder i forskellige kommunale udvalg.

Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg tror på, at jeg med mine erfaringer og mit gåpåmod kan bidrage til, at Ishøj kommune bliver en endnu bedre og tryggere by for unge at bo i. Jeg vil i mit arbejde som politiker fokusere på:

  • Mere ungeinddragelse, da det er vigtigt for mig, at de unge bliver hørt og bliver inddraget i beslutningstagende processer der vedrører dem
  • Flere boligmuligheder for unge og studerende, da alle unge skal have mulighed for at opbygge et liv i kommunen
  • Flere lære- og elevpladser, så ingen står alene når det gælder om at færdiggøre et uddannelsesforløb
  • Socialrådgivertilknytning på kommunens skoler, så hvis et barn mistrives eller udsættes for omsorgssvigt, kan blive behandlet på bedst mulig vis
  • Årlig iværksætterdag, så alle kreative sjæle kan blive set og hørt
  • Et sundt indeklima, da dette er en afgørende faktor for et godt undervisningsmiljø og arbejdsmiljø
  • Større tryghedsindsats i kommunen, for ingen i kommunen skal føle sig utrygge

Jeg glæder mig til at snakke politik med jer og høre jer om, hvad I har af forslag til, hvordan vi sammen kan gøre Ishøj til en endnu bedre og tryggere by at bo i.

Kære venner og bekendte
Til kommunalvalget i november har I mulighed for, at sætte jeres kryds ved mit navn.
Jeg repræsenterer Ishøjlisten, som er en lokalliste der vil arbejde for mere medinddragelse, medbestemmelse og medborgerskab.
Ishøj er en dejlig kommune, men også forskellig fra de andre kommuner i Danmark. Derfor er det nødvendigt med et tværpolitisk parti, der kan arbejde ud fra byens behov i tæt samarbejde med borgerne.

Som byens yngste repræsentant til kommunalvalget vil jeg kæmpe for, at Ishøj bliver en tryggere og bedre by for unge at bo i. Derudover vil jeg også kæmpe for mere ungeinddragelse i kommunen.

Jeg glæder mig til at snakke og dele mere politik med jer. Jeg håber, at i vil følge og støtte mig på min politiske vej.