Om minimumsnormeringer

Børns evne til at skabe gode relationer grundlægges i de tidlige år. Men det kommer ikke af sig selv, det skal de lære i samspil med andre. Det kræver en faglig pædagogisk god voksenkontakt, med tid til nærvær, leg og læring.

Regeringen og deres støttepartier blev i december enige om at indfører minimumsnormeringer fra 2025. Ishøj Kommune har i den seneste budgetaftale sagt 2024, og gerne før, hvis muligt. Ishøjlisten vil arbejde for, at det bliver muligt med en tidligere indfasning.