Om aktivitetscentret på Kærbo

Et kvalitativt ældreliv skabes  gennem gode fællesskaber og ved at kunne deltage i forskellige kulturelle aktiviteter, samt ved at kunne bygge bro og skabe relationer mellem ældre i forskellige livsituationer.

Mange undersøgelser viser da også, at ældre der indgår i gode relationer og deltager i kulturelle aktiviteter, oplever en forbedret livskvalitet, og opnår derved også en langt bedre alderdom.

Læs debatartiklen her: