Viceborgmester Sengül Deniz

Hej jeg hedder Sengül Deniz.

Jeg har i det meste af mit liv boet i Ishøj.
Jeg har været medlem af Ishøj byråd siden 2005, og har i to perioder været formand for Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket jeg fortsat er i dag.
Jeg er ligeledes formand for kommunens medborgerpolitik, som jeg selv har været med til at stifte, og som jeg har haft fornøjelsen af at stå spidsen for siden 2005.

Jeg er gennem en 25 års lange arbejdserfaring med socialt udsatte unge tit blevet mødt af deres frustration af at føle sig svigtet. Nok fordi vi uopmærksomt fastlåser dem i forskellige stereotype kasser, som de egenhændigt har svært ved at bryde ud af.
Det er uhyre vigtigt, at vi tidligt i processen, med at hjælpe vores unge udsatte, er opmærksomme på den enkeltes sårbarhed og trivsel således, at vi som et ansvarligt samfund kan yde den nødvendige og en målrettet støtte i tide.
Derfor skal vi sikre, at der er nok kommunale resurser til stede for de unge, så vi undgår, at deres problemer tårner sig unødigt op, og de derfor bliver sværere at hjælpe videre i livet.
– Dermed sagt: Vi skal fra kommunens side føre en værdibasseret politik, der støtter op om alle sårebarer og udfordrede medborgere – unge som ældre.
Vi skal møde den enkelte borger i øjenhøjde, og tilbyde en helhedsorienteret, faglig og specialiseret indsats, som bekæmper ensomhed, mistrivsel og sårbarhed.

Kultur og fritidspolitik:
I Ishøj har vi et fantastisk kultur- og fritidsliv som rækker ud til alle borgere i kommunen.
Kulturen og kulturpolitikken er konstant under udvikling. fordi kultur er noget vi skaber sammen, gennem vores mange foreninger, forskellige kulturskoler, ARKEN og de mange øvrige kulturinstitutioner vi har.
Jeg vil – Ishøjlisten vil –  fortsætte med at fremme og udvikle vores kultur- og fritidsliv ved at inddrage og skabe samarbejdsrelationer borgerne imellem.

Vi skal arbejde for, at vores børn og unge, igennem målrettede kulturelle tilbud og aktiviteter og ved hjælp kommunens kulturelle institutioner, får en øget livskvalitet – såvel fysisk, psykisk som socialt.

At forbedre borgernes sociale og mentale trivsel så derigennem kan skabe sig en sunder og mere indholdsrig hverdag, står mit hjerte nært.
De billigste sundhedskroner vi overhovedet kan give ud, er at sikrer et stærkt lokalt og oplevelsesrigt kultur- og fritidsliv i Ishøj og for alle aldre.
Jeg vil fortsat arbejde for, at såvel børn, unge, voksne, ældre – alle Ishøjs borgere, har mulighed for at deltage aktivt i de kreative og skabende processer, der kan understøtte udviklingen af et godt fritidsliv i Ishøj.

Et sundt og motionsrigt Ishøj
Kultur skal være med til at øge borgernes livskvalitet og forebygger psykiske lidelser.
Alle erfaringer peger på, at kultur er med til at give alle aldersgrupper livsglæde og følelsen af at være en del af et VI – være en del af et fællesskab.
Kun ved at være en del af fællesskabet, har man lyst til at tage ansvar for det.
Et frivillige foreningsliv er en hjørnesten, en af søjlerne, i en god kommune, derfor er det af stor kommunal interesse at værdsætte alle de frivilliges indsats for fællesskabet.

Hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt og vedvarende skaber Danmark, mister vi vores fælles kulturelle forankring. Derfor skal kulturen næres og holdes i live. Det er kunsten og kulturarven, der gør samfundet levende.

Nu har I fået et indblik i de ting jeg er mest passioneret omkring, som jeg vil gøre alt for at opnå gode resultater med.

I er velkomne til at kontakte mig:

Telefon: 60 20 15 74
E-mail: sed@ishoj.dk