Hans Jellingholt

Hans Jellingholt

Pensionist af guds nåde og en ivrig fortaler for de ældres ve og vel.
Hans har gennem snart mange år været en skattet frivillig på Kærbo Omsorgscenter. Han skaber aktivitet, han skaber hygge og er dybt respekteret for sit engagement og sin hjælpsomhed.
Hans ved vi hvor vi har – altid ved de ældre side og altid med en hjælpende hånd til de mest udsatte og sårbare.

– Og så er der jo også mange, der også kender ham som selveste Mr. Julemanden.

Jeg har noget på hjerte. Jeg vil kæmpe for, at alle ældre i Ishøj får en værdig alderdom – det manglede bare – siger Hans Jellingholt
– En stemme på mig er en stemme til Ishøjs fremtid.