Borgmester Ole Bjørstorp

OLE BJØRSTORP
Borgmester i Ishøj

Jeg har været borgmester i Ishøj i de sidste 21 år.
Jeg stiller op for Ishøjlisten, fordi det er den eneste tværpolitiske liste, der kan få Ishøj til at hænge sammen.
Vi må som borgere få Ishøj til at gå forrest mod nye mål. Og det skal ske i en positiv ånd, hvor erfaring og ungdom skal føre Ishøj videre. Vi må stå sammen om Ishøjs udvikling.
Det har været nødvendigt at etablere Ishøjlisten, så Ishøj stadig kan være en mønsterkommune for medbestemmelse og medborgerskab for 125 forskellige nationaliteter.
– Mange ting skal gøres bedre på skoleområdet, som har stået stille i lang tid. Fagene skal gøres mere interessante for eleverne. Og på det sociale område skal det være sådan, at borgerne skal føle, at de kan komme igennem med deres problemer, og ikke løber ind i en mur på rådhuset.
Borgerne skal have løst deres problemer.
Bedre normering på plejehjemmene og mere service i hjemmeplejen for de gamle. Der er brug for mere omsorg.
Ishøjlisten har foreslået at bygge et helt nyt plejehjem.

Vi skal passe på kulturen og ikke fjerne mulighederne for samvær i fritid og idræt.
– Og der skal arbejdes meget mere for nye initiativer på klimaområdet. Indsatsen har indtil nu været meget svag.
Den store arbejdsløshed skal nedsættes væsentligt, så vore borgere kan komme i arbejde.
Vi kan nedsætte erhvervslivets dækningsafgift, og aftale med virksomhederne at pengene skal bruges til bedre beskæftigelse.

Ishøjlisten tager hånd om økonomien i Ishøj. Der må ikke foretages besparelser, der ikke er nødvendige.
Ishøjlisten er borgernes garanti for fortsat økonomisk fremgang i kommunen.

Giv Ishøj din stemme – Stem på borgmesteren.
Ole Bjørstorp

Kontakt:
telefon: 51 20 35 11
E-mail: obj@ishoj.dk